KD Vårgårda

Partiavdelningsstyrelsen

Efter årsmötet 22/2 valdes delvis en ny styrelse i Vårgårda:

Annika Andersson (Ordförande)

annika.andersson@kristdemokraterna.se

Daniel Dalén (Vice Ordförande)

daniel@tmb.se

Arne Olsson

Inga-Lena Tellström

Torbjörn Pettersson

Sören Janson

Åsa Hallberg

Välkommen att höra av dig!

http://wp.kristdemokraterna.se/vargarda/

 

Annonser